Varför investera i Real Fastigheter?

Läs mer om oss i vår senaste årsredovisning

Årsredovisning 2021

På gång i bolaget

Läs vår senaste delårsrapport.

Läs mer

Pressmeddelanden

2022-09-01

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.

2022-08-18

 Jan-jun 2022

  • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
  • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
  • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
  • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
  • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
  • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
  • Snittränta 3,35% (4,2)
  • Uthyrningsgrad 91% (91)
2022-05-23

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.