Investor Relations

Varför investera i Real Fastigheter?

 • Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
 • Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
 • Sund finansiering
 • Attraktiv belåningsgrad
 • En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
 • Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Pressmeddelanden
2022-09-01

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.

2022-08-18
Regulatorisk

 Jan-jun 2022

 • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
 • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
 • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
 • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
 • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
 • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
 • Snittränta 3,35% (4,2)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)

Finansiell kalender

november 17 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022

Senaste rapporter

IR-kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt
+46 70 556 56 70 [email protected]