Varför investera i Real Fastigheter?

  • Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
  • Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
  • Sund finansiering
  • Attraktiv belåningsgrad
  • En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
  • Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.

Nyckeltal

NETTOOMSÄTTNING

+64%

till 131,7 mkr (80,4)
DRIFTNETTOT

+49%

till 69,4 (46,6)
RÖRELSERESULTATET

+53%

till 50,3 mkr (32,9)
GENOMSNITTSRÄNTA

5,15%

(3,4)
BELÅNINGSGRAD

49,1%

(56,5)
FASTIGHETSVÄRDE

1 143,6 Mkr

(908,1)

Året i korthet

Perioden i siffror Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning (Mkr) 34,7 22,7 131,7 80,4
Driftnettot (Mkr) 17,7 10,4 69,4 46,6
Rörelseresultat (Mkr) 12,0 6,4 50,3 32,9
Värdeförändringar fastigheter -10,4 41,2 41,5 57,4
Resultat efter skatt -4,0 32,4 57,3 60,1
Resultat per aktie (kr) 0,0 0,0 0,0 0,0
Eget kapital per 31 december (Mkr) 540,5 301,7 540,5 301,7
Eget kapital per aktie den 31 december (kr) 0,04 0,03 0,04 0,03
Totalt antal aktier 14 846 822 499 8 873 228 285 14 846 822 499 8 873 228 285
Varav B-aktier upptagna till handel 14 846 809 988 8 873 215 774 14 846 809 988 8 873 215 774
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 december 1 143,6 908,1 1 143,6 908,1

Finansiell kalender

augusti 17 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 16 2023
Delårsrapport Q3 2023

Senaste rapporter

IR-kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt
+46 70 556 56 70 [email protected]