Investor Relations

Varför investera i Real Fastigheter?

 • Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
 • Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
 • Sund finansiering
 • Attraktiv belåningsgrad
 • En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
 • Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Pressmeddelanden
2022-11-17
Regulatorisk

        Jan-sept 2022 

 • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
 • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
 • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
 • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
 • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
 • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
 • Snittränta 4,31% (4,11)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)
2022-11-14
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

Finansiell kalender

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 10 2023
Årsstämma

Senaste rapporter

IR-kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt
+46 70 556 56 70 [email protected]