Real Holding bildades i september 2011 i syfte att förvärva fastigheter både inom industri-, tillverkning-, lager-, logistik och inom bostadssektorn.

2014 förvärvades första fastigheten och beslut togs att bolaget skulle noteras under 2015. Inriktningen förändrades delvis så att ”Bolaget ska förvärva, förädla och förvalta främst bostadsfastigheter i ytterområdena till Sveriges tre största städer, eller i närhet till dessa.

Under 2015 förvärvades huvuddelen av det bestånd som bolaget idag förvaltar samt att börsnotering skedde. Affärsidén ändrades under 2016 till att, förutom bostadsfastigheter, nu även omfatta kommersiella fastigheter. Under 2017 ändras strategin till förvärv och förvaltning av industri- och samhällsfastigheter i tillväxtorter.

I mars 2019, vid en extra bolagsstämma, begärdes bolaget i rekonstruktion. Det arbetet präglade hela året och under 2020 avslutades det arbetet. Kostnader och räntor på lån bantades rejält, vilket innebar att lån på fastigheterna hamnade på rätt nivå. I samband med rekonstruktionen och den efterföljande emissionen fick bolaget ny ägarstruktur, ny bolagsledning, ny styrelse härtill förvärvades Forsfast AB i Forsheda med två industrifastigheter. Sedan 2020 har bolaget en sund och bra finansiering, med rätt kostnadsbild, ett starkt ledarskap samt bra erfarenhet att driva fastighetsbolag. Under 2021 ändrades bolagets namn till Real Fastigheter AB.