Real Fastigheters styrelse består av 4 personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Dimitrij Titov Styrelseordförande

f. 1962.

Dimitrij Titov är advokat och har över 30 års erfarenhet av affärsjuridik. Dimitrij är sedan 2018 managing partner på Advokatfirman Titov och Partners där han huvudsakligen arbetar med företagsförvärv, bolagsrätt och kommersiella avtal. Dimitrij är för närvarande styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB, Webbess Sverige AB och Phantome de Genolier AB samt styrelseledamot i Järnlodet Fastigheter AB. Därtill är Dimitrij styrelseledamot samt ordförande i valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ).

Dimitrij Titov, genom bolaget Advokatfirman Titov Aktiebolag, äger följande värdepapper utgivna av Bolaget: 6 800 B-aktier.

Bengt Engström Styrelseledamot

 f. 1953, Stockholm.

Styrelseledamot, i relation till Bolaget oberoende ledamot. I styrelsen sedan 2015 Utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH.

Bengt har lång erfarenhet av ledande befattningar i flera multinationella företag. Han har varit VD för Fujitsu Nordic, Duni AB och Whirlpool Europe. Engström tjänstgör för närvarande som styrelseledamot i flera noterade bolag.

Bengt Engström, privat och via bolaget BEngström AB, äger följande värdepapper utgivna av Bolaget: 299 654 B-aktier.

Michael Derk Styrelseledamot

f. 1963, Värmdö.

Michael Derk är gymnasieekonom. Michael Derk har bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling sedan 1989 med som mest ca 500 000 m2 i egen och extern förvaltning.

Michael Derk äger för närvarande ett fastighetsbestånd om cirka 30 000 m2 genom egna bolag.

Michael Derk äger privat och genom bolag följande värdepapper utgivna av Bolaget:
5 974 153 B-aktier.

Claes Hansson Styrelseledamot

f. 1957, Göteborg

Claes Hansson är civilekonom och har stor erfarenhet av ledande befattningar och är idag styrelseordförande i TMF-Trä- och Möbelföretagen, Erik Hemberg Fastighets AB och Asplunds Bygg AB.Claes sitter även som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Ferrocon AB och Jalokin AB.