Valberedningen består av

Valberedningen inför Årsstämma 2023 består av:

  • Real Fastigheter AB (publ) styrelseordförande: Dimitrij Titov

  • Kredrik Holding AB: Michael Derk

  • Svea Bank AB: Per Strimbold

  • Erik Hemberg Fastighets AB: Erik Hemberg 

Denna valberedning har tillkommit med hänsyn tagen till de senaste ägarförändringarna