Finansiell kalender

februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

Datum är preliminärt. 

maj 10 2022
Årsstämma
Delårsrapport Q1