Finansiell kalender

november 16 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

Datum är preliminärt.