Magnus Olsson Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Olsson.

Magnus är auktoriserad revisor, medlem i FAR och partner på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.