Årsstämma 10 maj 2023

Aktieägarna i Real Fastigheter kallades till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande

Styrelsens yttrande

Årsstämma 10 maj 2022

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallades till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.

Protokoll från årsstämma 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Formulär för poströstning

Presentation Claes Hansson, förslagen styrelseledamot

Extra bolagsstämma den 17 januari 2022

Aktieägarna i Real Fastigheter kallades till extra bolagsstämma måndagen den 17 januari 2022 klockan 10.00 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebokslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebokslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ aktiebokslagen, punkt 8

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ aktiebokslagen, punkt 9

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ aktiebokslagen, punkt 12

Årsstämma den 10 maj 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8§

Styrelsens för Real Holding i Sverige AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8§

Svar på inkommen fråga bolagstämman

Årsstämma den 11 juni 2020, kl 10.00

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 2 mars 2020, kl 10.00

Real Holding i Sverige AB höll extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelsen till extra bolagsstämma

Pressmeddelande om kallelsen

Fullmakt

Styrelsens redogörelse för närståendetransaktion

Årsstämma den 19 juni 2019, kl 10.00. 

Årsstämman ägde rum onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 15 mars 2019 klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 15 mars 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma (avslutande av den ajournerade bolagsstämma 2019-03-15)

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag på styrelseändring

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 26 oktober 2018

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 26 oktober 2018 klockan 09.00 på S9, Sibyllegatan 9 i Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 8 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Registreringsbevis

Kallelse till årsstämma

CV Jan Egenäs

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 13 oktober 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse del 1

Styrelsens redogörelse del 2

Årsstämma den 31 juli 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Ändringsmarkerad bolagsordning

Årsredovisning 2016

Årsstämma den 27 juni 2017 - ajournerad

Gremio Fastigheter AB föreslog att bolagsstämman skulle ajourneras då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap. 25 §, vilket också beslutades av stämman. 

Bolaget kommer att hålla årsstämma den 31:e juli.

Real Holding har ändrat datum för sin årsstämma

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma den 29 maj 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 juni 2016

Kommuniké

Kallelse

Valberedningens förslag till styrelse

Fullmaktsformulär