Tidigare stämmor

Årsstämma den 11 juni 2020, kl 10.00

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 2 mars 2020, kl 10.00

Real Holding i Sverige AB höll extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelsen till extra bolagsstämma

Pressmeddelande om kallelsen

Fullmakt

Styrelsens redogörelse för närståendetransaktion

Årsstämma den 19 juni 2019, kl 10.00. 

Årsstämman ägde rum onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 15 mars 2019 klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 15 mars 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma (avslutande av den ajournerade bolagsstämma 2019-03-15)

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag på styrelseändring

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 26 oktober 2018

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 26 oktober 2018 klockan 09.00 på S9, Sibyllegatan 9 i Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 8 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Registreringsbevis

Kallelse till årsstämma

CV Jan Egenäs

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 13 oktober 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse del 1

Styrelsens redogörelse del 2

Årsstämma den 31 juli 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Ändringsmarkerad bolagsordning

Årsredovisning 2016

Årsstämma den 27 juni 2017 - ajournerad

Gremio Fastigheter AB föreslog att bolagsstämman skulle ajourneras då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap. 25 §, vilket också beslutades av stämman. 

Bolaget kommer att hålla årsstämma den 31:e juli.

Real Holding har ändrat datum för sin årsstämma

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma den 29 maj 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 juni 2016

Kommuniké

Kallelse

Valberedningens förslag till styrelse

Fullmaktsformulär