Nyckeltal Q2 2023

NETTOOMSÄTTNING

+23%

till 77,6 mkr (63,1)
DRIFTNETTOT

+38%

till 44,3 (32,2)
RÖRELSERESULTATET

+39%

till 33,0 mkr (23,8)
GENOMSNITTSRÄNTA

6,6%

(3,4)
BELÅNINGSGRAD

49,9%

(50,7)
FASTIGHETSVÄRDE

1 209,5 Mkr

(1 111,7)

Q2 2023 i korthet

Perioden i siffror Apr-Jun 2023 Apr-Jun 2022
Nettoomsättning (Mkr) 38,8 32,7
Driftnettot (Mkr) 25,3 18,3
Rörelseresultat (Mkr) 20,1 14,2
Värdeförändringar fastigheter 0,0 5,3
Resultat efter skatt 8,8 10,9
Resultat per aktie (kr) 0,0 0,0
Eget kapital per 31 mars (Mkr) 564,5 527,0
Totalt antal aktier 14 846 822 511 14 521 911 495
Varav B-aktier upptagna till handel 14 846 810 000 14 521 898 984
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars 1 209,5 1 111,7