Nyckeltal

NETTOOMSÄTTNING

+28%

till 38,8 mkr (30,4)
DRIFTNETTOT

+37%

till 19,0 (13,9)
RÖRELSERESULTATET

+34%

till 12,9 mkr (9,6)
GENOMSNITTSRÄNTA

6,1%

(2,9)
BELÅNINGSGRAD

50,0%

(49,9)
FASTIGHETSVÄRDE

1 173,3 Mkr

(992,2)

Året i korthet

Perioden i siffror Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning (Mkr) 34,7 22,7 131,7 80,4
Driftnettot (Mkr) 17,7 10,4 69,4 46,6
Rörelseresultat (Mkr) 12,0 6,4 50,3 32,9
Värdeförändringar fastigheter -10,4 41,2 41,5 57,4
Resultat efter skatt -4,0 32,4 57,3 60,1
Resultat per aktie (kr) 0,0 0,0 0,0 0,0
Eget kapital per 31 december (Mkr) 540,5 301,7 540,5 301,7
Eget kapital per aktie den 31 december (kr) 0,04 0,03 0,04 0,03
Totalt antal aktier 14 846 822 499 8 873 228 285 14 846 822 499 8 873 228 285
Varav B-aktier upptagna till handel 14 846 809 988 8 873 215 774 14 846 809 988 8 873 215 774
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 december 1 143,6 908,1 1 143,6 908,1