Nyckeltal Q1 2024

NETTOOMSÄTTNING

+12%

till 43,4 mkr (38,8)
DRIFTNETTOT

+7%

till 20,4 (19,0)
RÖRELSERESULTATET

+15%

till 14,9 mkr (12,9)
GENOMSNITTSRÄNTA

7,2%

(6,1)
BELÅNINGSGRAD

52,8%

(50,0)
FASTIGHETSVÄRDE

1 286,7 Mkr

(1 173,3)

Q1 2024 i korthet

Perioden i siffror Jan-Mars 2024 Jan-Mars 2023 Jan-Dec 2023
Nettoomsättning (Mkr) 43,4 38,8 159,7
Driftnettot (Mkr) 20,4 19,0 94,2
Rörelseresultat (Mkr) 14,9 12,9 71,7
Värdeförändringar fastigheter 0,0 21,1 4,6
Resultat efter skatt 4,0 14,5 14,2
Resultat per aktie (kr)* 0,13 0,49 0,48
Eget kapital per 31 Dec (Mkr) 551,4 555,5 547,4
Eget kapital per aktie den 31 Dec (Mkr)* 18,57 18,71 18,44
Totalt antal aktier* 29 693 620 29 693 645 29 693 620
Varav B-aktier upptagna till handel* 29 693 620 29 693 620 29 693 620
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars 1 286,7  1 173,7 12 86,7

* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggningen.