Real Fastigheter avtalar om köp av två fastigheter i Tranås samt en fastighet i Aneby

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,
Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommet
fastighetsvärde om totalt 34 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 3,4 Mkr.

Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 10.230 kvm och utgörs av industri, lager och kontor
med Bosch Thermoteknink AB som största hyresgäst. Fastigheterna är uthyrda till
knappt 90 procent.
Finansiering sker med sedvanlig bankfinansiering.
- Genom förvärvet ökar vi vår närvaro i Tranås och positionerar oss väl inom västra
utvecklingsområdet där vi redan är etablerade.

Detta förvärv passar väl in i vårt bestånd och området i Tranås har bra utvecklingspotential,
säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB.

 Nacka den 3 mars 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör

Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2023 kl. 14:30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning
i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.

Filer för nedladdning