Real Fastigheter byter aktieslag

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt

Avstämningsdag för bytet är den 24 maj 2022, och aktiebytet bokas hos Euroclear Sweden den 25 maj 2022. Sista dag för handel med stamaktier av serie B blir den 20 maj 2022 och första dag för handel med nya stamaktien blir den 23 maj 2022.

 

Stamaktien kommer att ha ISIN-kod SE0018012445 och kortnamnet REAL.

 

Preferensaktien kommer att ha ISIN-kod SE0018012452. Preferensaktien är inte föremål för någon organiserad handel.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

 

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [email protected]

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 12:00.

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME

Filer för nedladdning