Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona

Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag tillträtt det tidigare förvärvet av två fastigheter i centrala Karlskrona och därmed är Bolagets första nybyggnadsprojekt tillträtt.

Den första fastigheten blir Bolagets första förvärvade nybyggnadsprojekt med minst 47 000 kvadratmeter byggrätter, vilket bedöms innefatta cirka 500 nya hyreslägenheter. Fastigheten är belägen mitt i staden, invid centralstationen och med havsutsikt både mot väster och öster. Inflyttning beräknas kunna ske under 2019/2020, möjligen med början under slutet av 2018. Årliga hyresintäkter efter färdigställande bedöms till minst cirka 50 MSEK. Fastigheten förvärvades för 29,1 MSEK och Bolaget har redan sedan innan tillträdet bedrivit planarbete med kommunen för att fastställa byggrätterna i den nya detaljplanen. Fastigheten är värderad till 36,3 MSEK.

Den andra fastigheten är den som kallas "Lokstallarna", vilken inrymmer kontor, butiker, gym, en restaurang och lager, med en totalyta om cirka 4 000 kvadratmeter. Fastigheten förvärvades för 29,4 MSEK och den är värderad till 33,2 MSEK.

Tillträdet finansierades med en kombination av banklån, eget kapital och en nyupptagen lånefinansiering om cirka 30 MSEK.

I och med tillträdet av de två fastigheterna uppgår värdet av Bolagets fastighetsbestånd till 235 MSEK.

Stockholm den 4 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB och LMK Forward AB.