Strategier

Vår affärsstrategi

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.

Vår förvaltningsstrategi

Real Fastigheters hyresgäster verkar inom en rad olika områden. För oss är det viktigt att kunna erbjuda fastigheter som tar tillvara hyresgästens varierande behov. Dels att vi kan utveckla fastigheterna efter hur hyresgästens verksamhet utvecklas, men dels även bli en del i utvecklingen där lokalerna kan blir en större fördel i hyresgästens verksamhet.

Vi är vana att tillsammans med våra hyresgäster ta fram specialanpassade lösningar, bland annat i frågor som rör tillbyggnationer samt att skapa ytor efter kundens behov. Detta resulterar i långsiktiga hyresrelationer och ökad längd på våra kontrakt. Bolaget får nöjdare hyresgäster och kan ta ut hyra efter anpassningarna. Anpassningarna ger hyresgästerna optimerade lokaler och Real Fastigheter högre hyresintäkter.

En viktig komponent i vår förvaltning är att vara aktiv på de orter där vi verkar. Vi vet att när vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster och hittar lösningar ger det fördelar på de orter där vi finns. Det är viktigt att Real Fastigheter AB är en attraktiv och engagerad hyresvärd samtidigt som vi visar engagemang för ortens utveckling.

Vår förvärvsstrategi

Vår grundläggande förvärvsstrategi är att förvärva fastigheter med stor utvecklings- och förändringspotential.

Det kan exempelvis gälla för vilka branscher en fastighet är anpassad för, hur stor del av fastigheten som är uthyrd samt att underhållsbehovet kan vara stort. För att optimera hyresintäkter kan en omställning av en verksamhet ske för att tillgodose en viss hyresgästs behov. Vi kan då dra nytta av våra tidigare erfarenheter av att gå in och lyfta hela fastigheter, hitta hyresgäster som passar just för en viss fastighet och där ta fram anpassade lösningar, vilket inte bara utvecklar våra fastigheter utan även våra hyresgästers verksamheter.

Ofta finns det fastigheter som skötts bra och länge av tidigare ägare. Real Fastigheter ser med fördel att tidigare ägare kan bli kvar med ett ägarintresse i moderbolaget. Att kunna arbeta med tidigare ägare gör att vi får en snabbare förståelse för fastigheten, hyresgäster och ofta en närmare koppling till orten. Härtill kan beslutsprocessen underlättas av att den tidigare ägaren inte helt lämnar sitt skötebarn, utan att denne kan vara med i den fortsatta utvecklingen.