Lager, logistik, lättare industri, verkstad, samlingslokaler och kontor centralt beläget i Bålsta, Håbo kommun och i anslutning till E18. Centralorten Bålsta i Håbo kommun ligger ca 4,5 mil nordväst om Stockholm. E18 passerar Bålsta, SL:s Pendeltåg går var 30:e minut och restiden till exempelvis Stockholms central är 38 minuter. Håbo kommun fortsätter att växa och befolkningen uppgår nu till 21 000 invånare. Befolkningstillväxten går snabbare än prognosticerat och kommunen arbetar aktivt för en ökad befolkningstillväxt där man förutspår att kommunen kommer att ha 25 000 invånare år 2030. Det finns drygt 1900 företag i Håbo kommun. I takt med att invånarantalet ökar blir också företagen fler. Här finns både tillverkningsindustri, hälsoföretag och hantverkare. Enmansföretag, handelsbolag och stora företag som t.ex. Gyproc.

Dyarne 3:5, 5:96, 5:100, 5:108
Typ
Lager, logistik, lättare industri, verkstad, samlingslokaler och kontor.
Kommun
Håbo
Adress
Sjövägen 4-6, Kalmarvägen 3
Uthyrningsbar area
7 642 m²
Area
17 484 m²