Moderna och fin fastighet med träfasad strax bredvid naturområde. Fastigheten innehar två kontorsområden. Verkstadsdelen har en plan och jämn yta med en stor port för inpassage. Fastigheten lämpar sig och har stora möjligheter för lager/industr/tillverkning.

Forsheda 5:132
Typ
Industri, verkstad, lager, logistik, kontor
Kommun
Värnamo
Adress
Galvanovägen 6
Uthyrningsbar area
2 000 m²
Area
7 107 m²