Industri, lager, logistik, kontor och samhällsfastighet vackert belägen utmed Nissan centralt i Gislaved tätort. Kommunen genomkorsas av riksväg 26 (Nissastigen) och riksväg 27 liksom järnvägslinjerna Halmstad-Nässjö och Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Gislaved är en del av Gnosjöregionen som präglas av hög företagsamhet. Befolkningen närmar sig nu 30 000 invånare där Gislaved är tätort med mer än 10 000 invånare. Näringslivet i Gislaveds kommun domineras av tillverkningsindustrin, framför allt plast-, verkstads-, gummi-, metall- och träindustri. Stor andel av företagen är exporterande.

Gislaved Henja 10:4 samt Gislaved Verkstaden 2
Typ
Industri, lager, logistik, kontor och samlingslokaler.
Kommun
Gislaved
Adress
Gislaved Henja 10:4, Åbjörnsgatan 2, 4 och 7, Gislaved, Verkstaden 2, Åbjörnsgatan 5, Gislaved
Uthyrningsbar area
44 882 m²
Area
95 798 m²