Centralt beläget industrihus i Aneby. Med sina väletablerade hyresgäster är denna fastighet ett välkommet tillskott till Real fastigheters bestånd i Tranås med omnejd. Aneby kommun har en befolkning om ca 6 800 personer och ligger i Jönköpings län. Korsande dalstråk med mellanliggande höjder är karaktäristiskt för området. Träindustrin har traditionellt alltid varit stark här, även om betydelsen har minskat på senare år. Kommunikationerna är goda med närhet till Eksjö, Jönköping och Tranås. Den tillverkande industrin har stor betydelse där en av tre invånare arbetar inom den industrin. De största företagen är Attends Healthcare (inkontinensprodukter), Hags (utrustning för lekplats- och utemiljöer), Sealed Air (förpackningar med luft och plast), Prozink (varmförzinkning), Balticum Frinab (containertillverkning), Aneby Buss & Taxi (bussbolag), Torebrings (grossistföretag) och Lövsta Trähus (småhustillverkning).

Gladan 11
Typ
Industri
Kommun
Aneby
Adress
Industrigatan 11
Uthyrningsbar area
4 710 m²
Area
12 308 m²