Gedigna industri- och lagerlokaler med tillhörande kontor samt stor uppställningsyta.

Fastigheten är belägen några kilometer utan för centrala Hässleholm. I Hässleholms kommun bor idag ca 52 000 invånare och det är en kommun som är under tillväxt. Järnvägen är av vital betydelse för den industriella uppbyggnaden och stadens ställning som centralort. Med det gynnsamma läget i Öresundsregionen är Hässleholm södra Sveriges järnvägsknutpunkt. Företagslivet i kommunen är rikt och förutsättningarna för nyetableringar är mycket goda. Bland större bolag ser vi bl a Bergendahls, Finja Betong AB och Bombardier.

Hässleholm Mekanikern 4
Typ
Lager, Industri, uppställning och kontor.
Kommun
Hässleholm
Adress
Industrigatan 15; Belevägen 4-12, 20-22
Uthyrningsbar area
15 088 m²
Area
50 490 m²