Verkstadsindustri med huvudsaklig tillverkning av utrustning för grävmaskiner med bra skyltläge mot väg 23 och belägen ca 22 km söder om Hässleholm. Fastigheten är fullt uthyrd till företaget Begrips AB som tillverkar utrustning för, i huvudsak, grävmaskiner. Begrips AB är helägt av RF-System AB som ingår i LIFCO-koncernen. I Hässleholms kommun bor idag ca 52 000 invånare och det är en kommun som är under tillväxt. Järnvägen är av vital betydelse för den industriella uppbyggnaden och stadens ställning som centralort. Med det gynnsamma läget i Öresundsregionen är Hässleholm södra Sveriges järnvägsknutpunkt. Företagslivet i kommunen är rikt och förutsättningarna för nyetableringar är mycket goda. Bland större bolag ser vi bl a Bergendahls, Finja Betong AB och Bombardier.

Hässleholm Sösdala 1:145
Typ
Verkstadsindustri, kontor
Kommun
Hässleholm
Adress
Sösdala 1112, 282 72 Sösdala
Uthyrningsbar area
5 300 m²
Area
44 939 m²