Moderna lokaler inrymda i de vackra gamla lokstallarna. Kontor, gym, butik, tandläkare mm. Karlskrona har en befolkning om ca 155 000 personer av vilka ca 65 000 bor i Karlskrona kommun och ca 35 000 i tätorten. Kommunikationerna från Karlskrona är goda via E22 som löper förbi staden och når Malmö i sydväst och Stockholm i norr. Kustbanan erbjuder dagliga tåg till Malmö och Köpenhamn från staden. Kommun, landsting och försvarsmakten svarar tillsammans för ca 35 % av alla arbetstillfällen. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är i dagsläget Saab Kockums, med ca 800 anställda. Ericsson, ABB, Flextronic och Telenor är andra stora privata arbetsgivare. Just Saab har sedan sommaren 2015 inlett en mycket omfattande nyanställning i staden för att svara mot behovet av personal inför tillverkningen av två nya ubåtar. Blekinge Tekniska Högskola har även sitt största campus i Karlskrona, och erbjuder framförallt väl ansedda utbildningar inom IT och innovation.

Karlskrona 4:54
Typ
Kontor, butik, tandläkarmottagning mm.
Kommun
Karlskrona
Adress
Blekingegatan 6ABCD, 8AB, 10, 12
Uthyrningsbar area
3 849 m²
Area
8 538 m²