Välskött stationshus som ligger i direkt anslutning till Karlskrona centrum och i direkt anslutning till lokstallarna som Real Fastigheter äger sedan tidigare. Karlskrona har en befolkning om ca 155 000 personer av vilka ca 65 000 bor i Karlskrona kommun och ca 35 000 i tätorten. Kommunikationerna från Karlskrona är goda via E22 som löper förbi staden och når Malmö i sydväst och Stockholm i norr. Kustbanan erbjuder dagliga tåg till Malmö och Köpenhamn från staden. Kommun, landsting och försvarsmakten svarar tillsammans för ca 35 % av alla arbetstillfällen. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är i dagsläget Saab Kockums, med ca 800 anställda. Ericsson, ABB, Flextronic och Telenor är andra stora privata arbetsgivare.

Karlskrona 4:76
Typ
Centralstation med vänthall, servering och kontorsytor
Kommun
Karlskrona
Adress
Karlskrona Station, 371 34 Karlskrona
Uthyrningsbar area
1 028 m²
Area
1 760 m²