Centralt belägna lokaler nära Hudiksvalls centrum. Industri, lager, kontor och möjlighet till logistik/lager. Fastigheten ligger nära till stora genomfartsvägar, både E4 och väg 87. Hudiksvall ligger ca 80 km söder om Sundsvall och ca 53 km norr om Söderhamn. Med ca 16 500 invånare i tätorten samt 37 700 invånare i kommunen är orten i en stark expansionsfas. En stor del av den gamla trähusbebyggelsen finns bevarad och ger Hudiksvall stark karaktär av småstad. Närheten till vatten och skärgård gör att attraktionskraften förstärks. En stark tradition av tillverkande industri finns i kommunen som ex HIAB, Sunfab Hydraulics och Voith med flera. Hasselagripen, Hilab, Samhall och FSP Industrilackering AB är några av våra hyresgäster.

      

Köpmanberget 5:8, Köpmanberget 5:9, Mo 3:31
Typ
Lager, lättindustri, tillverkning, måleri och kontor.
Kommun
Hudiksvall
Adress
Köpmanbergsvägen 3
Uthyrningsbar area
13 500 m²
Area
46 951 m²