Emission av obligationslån

Obligationserbjudande

OBS! Se tillägg till prospektet nedan

Erbjudandet i korthet

Emittent: Real Holding i Sverige AB (publ)
Utgivningsdag:

18 december 2015

Teckningsperiod:

18 december 2015 - 29 februari 2016

Handelspost:

Vardera obligation har ett nominellt belopp om 10.000 SEK, vilket är minsta handelspost

Emissionskurs:

Obligationerna emitterade under obligationslånet ges ut till en kurs om nominellt 10 000SEK per obligation.

Ränta:

8,5% per år.

Ränteförfallodagar:

30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år

Totalt antal värdepapper:

Maximalt 30.000 st

Amortering:

Under obligationens löptid kommer ingen amortering att göras

Återbetalningsdag:

21 december 2018

 

Tillägg till prospekt

undefined

Prospektet i sin helhet

Anmälningssedel